stat tracker for tumblr

TUOL SLENG - ETT TORTYRCENTRUM
Cirka 14000 (kanske upp till 30000) fångar hölls fångna här. Även barn fängslades. Endast ett fåtal fångar överlevde. Det var aldrig tal om att utreda om någon var skyldig till något. Det var redan avgjort i och med att man var gripen. Nu skulle ett erkännande tvingas fram, oftast under svår tortyr.

Därefter kördes fångarna ut till det som numera kallas Dödens fält där de slogs ihjäl och slängdes i massgravar.

Man fotograferade och dokumenterade allt och mycket blev kvar när vakterna flydde undan vietnamesernas invasion

Ledaren för Tuol Sleng var Kaing Guek Eav, oftast kallad Duch. Han dömdes till livstids fängelse för sina brott och avled i fängelset den 2 september 2020

Duch

Tuol Sleng - en skola omvandlad till ett tortyrcenter

Tortyrinstrument

Celler

DÖDENS FÄLT - CHOEUNG EK

Så småningom var det så många som dödades att man inte kunde begrava alla nära Tuol Sleng -. Man började då köra ut människor för avrättning till en plats 17 km söder om Pnom Penh -Choung Ek. De flesta dödades med slag i nacken, fick skallen krossad och kastades i massgravar. Man har hittat 8895 kroppar här. I dag är det en minnesplats.

Tuol Sleng

  • Tuol Sleng var ett av cirka 200 fängelser i Demokratiska Kampuchea

  • Tusentals människor greps, många torterades och avrättades

  • Endast 12 personer överlevde Tuol Sleng, av de är 3 i livet idag

  • Tuol Sleng hade cirka 100 vakter, många unga.

  • Fängelset var indelat i den heta avdelningen (där tortyr användes), den kalla (som inte fick använda tortyr) och den svåra enheten som hade hand om viktiga och svåra fall. Om den kalla enheten inte fick fram erkännanden fick den heta enheten ta över

  • Duch har i rättegången erkänt det mesta av sina brott men ibland agerat motsägelsefullt - han har också begärt att bli frisläppt.

  • Duch har uppgett att han skickade sina rapporter om erkännanden till Son Sen (iförsvarsministern) och senare till andremannen Nuon Chea. Nuon Chea tillbakavisar detta. Hans egen livvakt bekräftar dock uppgiften.

Duchs regler för Tuol Sleng

1. Du måste svara i enlighet med mina frågor. Försök inte avvisa dem.
2. Försök inte dölja fakta med olika förevändningar. Du är strängt förbjuden att motsätta dig mig.
3. Var inte en idiot - för du är en liten varelse som försöker sabotera revolutionen.
4. Du måste svara omedelbart på mina frågor utan att slösa tid på eftertanke.
5. Berätta inte om för mig om dina omoraliska handlingar eller revolutionen.
6. När du får piskrapp eller elstötar får du inte skrika.
7. Gör ingenting. Vänta på mina order. Om du inte fått några order - var tyst.
8. Börja inte dra förevändningar om Kampuchea Krom för att dölja din natur som förrädare.
9. Om du inte följer alla dessa regler skall du få många elstötar.
10. Om du bryter mot någon av mina regler skall du antingen få tio piskrapp eller fem elstötar.