stat tracker for tumblr

angkorwat

(Foto: © Hans Spicar. Återgivet med tillstånd)

KAMBODJA OCH HISTORIEN
Angkorriket grundas på 800-talet. Innan dess har det bott människor här sedan 15000 f.Kr. Flera khmeriska kungariken uppstod och de första stenskrifterna på språket Khmer är från 600-talet. Funan var i början av vår tiderräkning ett khmeriskt kungarike som förlorade sin makt till ett annat rike - Chenla. Kungariket Kambuja formades. Kung Jayarvarman I räknas som Kambodjas grundare då han enade kungariken och gjorde dem oberoende. Storhetstiden inleddes med Jayarvarman II som grundade Angkorväldet. Huvudstaden förlades till Angkor 889.

Angkor

Angkor var en stad på över 1 miljon invånare (den första miljonstaden i världen sägs det). Templen är det som är kvar av en stad som byggde bevattningsanläggningar men också stora kostsamma tempel. Det största, världens största religiösa byggnad, Angkor Wat byggdes i början av 1100-talet. Angkorväldet förföll, bl.a. på grund av förödande krig och Angkor övergavs 1431 då huvudstaden flyttades till Pnom Penh

Fransmännen anländer

1863 gjordes Kambodja till ett franskt protektorat. Uppror mot fransmännen slogs brutalt ner. fransmännen lade tunga skatter på folket för att finansiera sin koloni som kallades Indokina och som omfattade även Vietnam och Laos. Fransmännen gjorde inga större satsningar i Kambodja och styrde Kambodja som en del av Frankrike.
1953 lyckades Kung Norodom Sihanouk att förhandla sig till ett formellt oberoende. 1954 undertecknades Genevavtalet som avslutade kriget i Indokina för Frankrikes del.
Stacks Image 20
Vietnam delades mellan det kommunistiska Nordvietnam och det USAs-stödda Sydvietnam. Befrielserörelsen Pathet Lao omgrupperades i Laos. Motståndsrörelsen i Kambodja fick ingenting.


Stacks Image 22
Kambodja under Sihanouk

Under 1950 och 60-talen styrdes Kambodja av en nyckfull kung Sihanouk. Han bildade ett politiskt parti, Sangkum, och avgick som kung. Han balanserade mellan stormakterna Kina,Sovjet, USA och Vietnam. Han var en lynnig härskare som styrde Kambodja efter eget huvud.
På landsbygden formades så småningom en motståndsrörelse men den var länge ganska svag. Sihanouk kallade dem de Röda Khmererna, ett namn som fastnat fast det egentligen aldrig funnits en organisation som heter så. De Röda Khmererna inledde sitt uppror 1967 men först 1970 fick de en maktposition.
Vietnamkriget spillde in över Kambodja. Nordvietnam och FNL använde baser i Kambodja som reträttplatser och delar av den berömda Ho Chi Minleden gick här. Ibland skedde detta med Sihanouks goda minne. Samtidigt tog han emot hjälp från USA (periodvis). 1970 störtades Sihanouk i en kupp ledd av den USAvänlige generalen Lon Nol. Sihanouk var utomlands och kallade efter några dagar till motstånd och förenades med sina gamla fiender de Röda Khmererna.

Stacks Image 25
Strider 1970-1975

Strider utbröt omedelbart. På ena sidan stod dåligt utrustade och svagt motiverade soldater i Lon Nols armé. På andra sidan slogs motståndsrörelsen som bestod av kommunister (röda khmerer) och många bönder som anslutit sig för att de stödde Sihanouk. Till en början slogs också Nordvietnams armé på motståndarsidan. Ganska snart blev Lon Nols trupper isolerade i städerna. USA svarade dels med en invasion 1970 och sedan med världshistoriens mest omfattande bombkrig. Man hade bombat i mindre skala och i hemlighet tidigare. Bomberna föll till 1973.
1975 besegrades Lon Nols armé och de Röda Khmererna tågade in i Pnom Penh den 17 april.
Stacks Image 4
Röda Khmererna tar över 17 april 1975

På morgonen den 17 april 1975 tågade de röda khmerernas unga bondesoldater in i Pnom Penh. Efter några timmars segerfirande och folkjubel förbyttes stämningen då man började evakuera hela staden på sin befolkning. Man sade ibland att USA skulle bomba och att det bara handlade om några dagars utrymning. Ibland var man bara hotfull och tvingade alla att lämna allt och ge sig ut på de igenkorkade vägarna ut ur Pnom Penh. Utrymningen gällde alla - även gamla, sjuka och barn. Alla städer i hela Kambodja tömdes på samma sätt. De röda khmererna hade tagit över och ett samhällsexperiment som världen sällan skådat genomfördes brutalt och skoningslöst. De närmaste 3 åren styrde man landet under namnet Demokratiska Kampuchea. All privat egendom avskaffades, pengar användes inte och befolkningen sattes i olika arbetsgrupper som ofta under hårt arbete och lite mat skulle gräva kanaler, bygga dammar och på några få år göra Kambodja sjä'lvförsörjande och gå snabbare fram än alla tidigare revolutioner. Priset blev högt - ca 1,7 miljoner döda i svält, sjukdomar och avrättningar. Läs mera på sidan Kambodja under de Röda Khmererna.