stat tracker for tumblr

Rättegången mot de Röda Khmererna
Stacks Image 235
Rättegången inleddes efter många års förhandlingar och är resultatet av en kompromiss. FN och omvärlden ville ha en oberoende domstol - som i Sierra Leone eller Rwanda. Regeringen i Kambodja under Hun Sen har motsatt sig detta och kompromissen blev en blandad domstol med internationella åklagare och domare tillsammans med inhemska. Problem har hela tiden dykt upp - anklagelserna har handlat om korruption, politisk inblandning, ekonomiska problem och samarbetsproblem.

Hitills har Duch, ledaren för Tuol Sleng dömts till livstids fängelse. Nuon Chea och Khieu Samphan har dömts i första delen av rättegången till livstids fängelse. Rättegången fortsätter med nya åtalspunkter - se nedan
De åtalade - misstänkta för krigsbrott och brott mot mänskligheten
Stacks Image 279
Nuon Chea
Nuon Chea var andre man i partiet efter Pol Pot. Han var ordförande för parlamentet
Stacks Image 282
Khieu Samphan
Khieu Samphan var president i Demckratiska Kampuchea

NUON CHEA OCH KHIEU SAMPHAN DÖMDA TILL LIVSTIDS FÄNGELSE FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Den 7 augusti 2014 avkunnades domen i del I av rättegången och båda åtalade befanns skyldiga. Detta åtal gällde evakueringen av Pnom Penh, tvångsförflyttningar 1975-77 samt mord och avrättningar. Domstolen avfärdade deras argument att de inte visste, inte var ansvariga och inte var delaktiga i det som skett.

Nu fortsätter rättegången med del II. Detta åtal gäller:

  • Folkmord mot Chamfolket och Vietnameser
  • Tvångsäktenskap och våldtäkt
  • Interna förföljelser och utrensningar
  • 4 fängelser
  • Förhållandena på 5 namngivna arbetsplatser
  • Behandlingen av buddister
  • Förföljelsen av tjänstemän från Lon Nols administrationFler åtalade?
Den stora konflikten mellan parterna i rättegången gäller de s.k. Fall 003 och 004. Regeringen Hun Sen har hitills sagt att man motsätter sig att de tas upp i domstolen.

Dessa fall är i ett förundersökningsstadium och handlar om att åtala ytterligare 5 personer på mellanhög nivå.

Fall 003 gällde tidigare Sou Met, f.d. chef för Röda Khmerernas luftvapen, men han avled sommaren 2013 och nu återstår Meas Mut, marinchefen, och gäller anklagelser om mord, tvångsarbete, tortyr och förföljelse.

Fall 004 gäller civila Röda Khmer kader
Im Chaem, Ta Tith and Ta Tha för brott vid två säkerhetsscenter med upp till 30000 döda och för brott i samband med bygget av en gigantisk bevattningsanläggning.