stat tracker for tumblr

EN BLODIG MARDRÖM - RÖDA KHMERERNAS KAMBODJA

Stacks Image 187
Den 17 april 1975 tågade de Röda Khmererna in i huvudstaden Pnom Penh och staden tömdes, liksom alla städer i Kambodja, på sin befolkning. Ledningen för de Röda Khmererna, Kampucheas Kommunistiska Parti, hade en vision om att införa ett kommunistiskt samhälle utan privat egendom, utan religion och som var självförsörjande. Man tackade nej till bistånd, stängde landet och satte befolkningen i arbete, främst med risodling och bevattningsarbete. Man lät människor arbeta dag och ibland natt, oftast utan tillräckligt med mat och sömn. Befolkningen delades upp i kooperativ (ungefär som folkkommunerna i Kina under Mao Tse Tung) och unga män och kvinnor delades upp i arbetsbrigader. Människor kunde kommenderas runt om i landet. Pengar avskaffades.
Det var en revolutionsdröm och en skrivbordsrevolution som växt fram hos en liten grupp revolutionärer som såg sig som pionjärer inom kommunismen. Man hade en vision och inget fick komma i vägen,. Man skröt med att man gått längre än någon annan revolution. Priset var högt - forskare tvistar om hur många som dog under dessa år. En forskare (Ben Kiernan) som gjort en grundlig genomgång, och tagit hänsyn till bomboffren under USAs krig och beräknat dödstalen, har kommit fram till att 1,7 miljoner människor fick sätta livet till.

"Om man har ris har man allt"

Stacks Image 194

Ibland har det påståtts att man i Kambodja under Angkor skördade två skördar ris per år. Oavsett om det stämmer var det en vision som Pol Pot och de andra i ledningen satt upp som mål. Man skulle också skörda 3 ton ris per hektar mot det vanliga 1 ton. Detta skulle åstadkommas med ett gigantiskt bevattningssystem som skulle byggas utan maskiner, bara med handkraft. Riset skulle sedan exporteras och överskottet skulle bekosta en industrialisering av Kambodja. Allt skulle underordnas detta mål. I verkligheten sjönk produktionen och det ris som producerades försvann från kooperativen, ibland till de röda khmererna som åt bättre än folket i övrigt, och ibland till Kampong Som (nuvarande Sihanoukville) för export till Kina som betalning för bistånd som man trots allt tog emot (olja, vapen, experter).
Några få finns kvar och används än i dag- en sådan syns på bilden. Vad kostade den i människoliv när den byggdes?

Städerna tömdes

Stacks Image 7
Ledningen har anfört många skäl till att man tömde alla städer i Kambodja på sin befolkning. Beslutet togs i februari 1975 . Det främsta skälet till utrymningen var att man var rädd att inte kunna styra och kontrollera befokningen i städerna. Dessutom fanns inom de Röda Khmererna en fientlig inställning till stadsbefolkningen och till intellektuella. Man talade om att "riset växer på landsbygden men går till städerna", Man var också påverkad av kulturrevolutionen i Kina där de intellektuella periodvis kallades det "9:e avskummet".
Några få betrodda bodde i städerna och en del arbetade i några få fabriker. I övrigt var städerna spökstäder. Bilden till höger togs i Pnom Penh i augusti 1978.

Den personliga friheten avskaffades

Hela befolkningen bodde i byar som sammanfördes i så kallade kooperativ. Ledningen för kooperativet (ofta 3 personer) fick order uppifrån om vad som skulle grävas och produceras. Man levde ibland familjevis, ibland åtskild, men unga män och flickor hölls nästan alltid åtskilda. Tvångsgiften var vanligt, ibland i stora kollektiva ceremonier där hundratals par förklarades gifta. Maten åts kollektivt i gemensamma matsalar. Bilden nedan kommer från kooperativet Ang Tassom i augusti 1978:


20 Communal eating


Man kunde inte resa fritt. Om man hittade mat, t.ex. frukt eller grönsaker och åt av den kunde man straffas hårt, ibland med döden. De som misstänktes för minsta förseelse kunde försvinna, oftast för att dödas direkt på plats. Ibland fördes människor till olika fångläger och det mest kända är Tuol Sleng, ett tortyrcenter i Pnom Penh. Något rättssystem med domstolar fanns inte. När jag frågade (på besök 1978) sade man att det var "onödigt".
Religionsfriheten avskaffades - de buddistiska munkarna sattes i arbete i risfälten och pagoderna användes som lagerlokaler när de inte förstördes. Chamfolket, som är muslimer, förbjöds att praktisera sin religion och tvingades äta fläskkött. Många dödades.


Striderna med Vietnam och de Röda Khmerernas fall

Stacks Image 35
De strider mellan Vietnam och Kambodja som inleddes 1977 fortsatte 1978. Bakgrunden låg längre tillbaka i tiden. Dels finns historiska motsättningar mellan länderna, dels var de Röda Khmererna övertygade om att de vietnamesiska kommunisterna ville styra deras revolution -en oro som inte var helt ogrundad. Vietnam fortsatte länge att hävda att Kambodja, Laos och Vietnam skulle ha "speciella relationer" oavsett vad kambodjanerna tyckte om saken.
Redan vid Geneveavtalet 1954 kände sig kambodjanerna svikna. Under de första åren av striderna mot Lon Noljuntan fick de Röda Khmererna stöd av Vietnam. Med tiden manövrerades nästan alla kambodjanska kommunister som ansågs stå nära Vietnam bort från makten. Många dödades. Vietnam sågs alltmer som fienden. Under våren 1978 fortsatte Röda Khmererna att göra överfall på Vietnamesiska byar. I Vietnam fanns nu kambodjanska flyktingar. Bland dem fanns avhoppade Röda Khmerer. Vietnam beslöt sig för att störta Pol Pot och stöttade aktivt bildandet av en kambodjansk motståndsrörelse. Den var dock helt beroende av Vietnam. I december 1978 invaderade Vietnam Kambodja och krossade snabbt allt motstånd. Den 5 januari evakuerade de Röda Khmererna Pnom Penh och den 7 januari 1979 intog Vietnam en tom stad. Några veckor senare var praktiskt taget hela Kambodja ockuperat av Vietnam. Röda Khmererna fortsatte sitt motstånd mot Vietnam och senare mot regeringen Hun Sen i Pnom Penh. Först 1999 lade man ner vapnen helt. Bilden visar vietnamesiska trupper som intar Pnom Penh.

Hur mänga dog under de Röda Khmererna?

Många siffror har nämnts för att beskriva hur många människor som omkom under Demokratiska Kampuchea. Forskarna är inte helt överens, bland annat för att man är oenig om hur många invånare Kambodja hade 1970. En annan oenighet handlar mer om att man inte vill acceptera de stora dödstal som nämnts för att man säger att de är överdivna och inte tar hänsyn till alla de som dog av USAs bombningar. Den siffra som nämns oftast vad gäller USAs bombningar är 600-800000 döda.
De flesta beräkningar av dödstalen under Röda Khmererna landar på 1,5-1,7 miljoner döda. Den mest detaljerade beräkningen är gjord av forskaren Ben Kiernan. Han, har intervjuat människor av olika bakgrund och från deras berättelser om döda anhöriga och andra data beräknat dödstalen på följande sätt


Uppskattade dödstal i Kambodja 1975-78

Socialgrupp

Befolkning 1975

Antal omkomna
Procent

Det Nya Folket
Befolkningen delades upp i det "Nya Folket" som levt utanför de röda khmerernas områden, och Basfolket , som levt länge i röda khmerernas områden

Khmer stadsbefolkning

2000000

500000

25

Khmer Landsbygdsbefolkning

600000

150000

25

Kinesisk befolkning (alla stadsbor)

430000

215000

50

Vietnamesisk befolkning (stadsbor)

10000

10000

100

Laotisk befolkning (stadsbor)

10000

4000

40

Totalt "Det Nya Folket"

3050000

879000

29

Basfolket

Khmer Landsdbygdsbefolkning

4500000

675000

15

Khmer Krom (khmerer från södra Vietnam)

5000

2000

40

Chamfolket (muslimsk minoritet, landsbygdsbefolkning)

250000

90000

36

Vietnameser (landsbygdsbefolkning)

10000

10000

100

Thai (stadsbefolkning)

20000

8000

40

Bergsfolk- minoriteter

60000

9000

15

Totalt Basfolket

4840000

792000

16

Totalt Kambodjas befolkning

7890000

1671000

21


1975
 • De röda khmererna tar över och tömmer städerna på sin befolkningen. Landet stängs.
 • Folket delas upp i "det gamla folket" som levt länge i de s.k. befriade områdena, och "det nya folket" som kom från städerna. De "nya" behandlas brutalare och får mindre mat och arbeta hårt
 • Nästan alla soldater och officerare från den besegrade Lon Nol armén avrättas om de avslöjar sin bakgrund
 • Många stadsbor och människor med utbildning avrättas
 • Sihanouk återvänder på hösten och hamnar snart i husarrest i kungliga palatset

1976
 • En ny grundlag införs och landet döptes till Demokratiska Kampuchea. Sihanouk avgick. Kungadömet avskaffades och Khieu Samphan utsågs till president.
 • Det nya riksvapnet nedan visar röda khmerernas vision om bevattning och industri i framtiden

Democratic_Kampuchea vapen

 • Kollektiv bespisning införs över hela landet - alla ska äta kollektivt i matsalar
 • Detta år offentliggörs att den organisation som styrt Kambodja under namnet Angkar (Organisationen) egentligen är Kampucheas Kommunistiska Parti och dess ledare är Pol Pot.
Pol Pot
Pol Pot

1977

 • En fyraårsplan sattes i verket då risskörden skulle uppgå till 3 ton per hektar (en siffra landet aldrig varit nära) Man talade t.o.m om 6 ton vid två skördar/år. Man uppnådde aldrig det men sålde ändå ris utomlands medan folket svalt.

Hu_Nim

Hu Nim

 • Utrensningarna och förföljelserna nådde nu den innersta ledningen: t.ex Inrikesministern Hu Nim som varit ledande sedan mitten av 60-talet. Han torterades och dödades i Tuol Slengfägelset.
 • I slutet av 1977 utbröt de första stora striderna med Vietnam. Redan tidigare hade kommunister med påstådd anknytning till Vietnam förföljts och dödats. Vanliga vietnameser utvisades. Röda Khmerer anföll byar inne i Vietnam. Vietnam svarade med anfall över gränsen.

1978

 • Förföljelserna av oliktänkande och inbillade motståndare fortsatte. Allt fler röda khmerer arresterades och måste ersättas. Alla misslyckanden skylldes på "agenter" som man tyckte sig hitta överallt
 • Striderna mot Vietnam ökade i intensitet
 • Samtidigt öppnade sig Kambodja en aning för världen: de första utländska delegationerna visades runt i 1-2 veckor. Alla var, ända till december, vänskapsföreningar och maoistgrupper. En sådan besöksresa deltog jag (Gunnar Bergström) i i augusti 1978.
 • Förföljelserna av oliktänkande och inbillade fiender fortsatte. Särskilt misstänksam var Pol Pot och hans närmaste mot människor i Östra Zonen. Man utförde stora utrensningar och massavrättningar och planerade ännu mer.
 • Ledaren för Östra Zonen So Phim begår självmord när han förstår att han är på väg att gripas han också.

so phim pol pot
So Phim (till höger om Pol Pot)

 • Samtidigt som striderna mot Vietnam fotsätter så intensifieras utresningar och förföljelserna
 • I slutet av 1978 släpps den första journalistgruppen in som inte är maoister. Detta försök att vända opinionen kommer för sent. Vietnam invaderar Kambodja i slutet av december


1979

 • Den 5 januari flyr ledningen för Röda Khmererna. Sihanouk sätts på ett flygplan till Beijing.
 • Den 7 januari intar Vietnams trupper Pnom Penh